• info@plantak-blokovi.hr
  • 042 / 711 - 309
  • Ured: 7 - 15h   Pogon proizvodnje: 7- 17h

Beton

Proizvodnja betona

U novom pogonu na betonari vrši se proizvodnja podbetona i betona. Beton je kompozitni građevni materijal dobiven miješanjem agregata (šljunka, pijeska i cementa). Koristi se za izgradnju objekata, puteva, temelja, nadvožnjaka ili se koristi kao žbuka za pravljenje zidova od cigle.
Proizvodnja marki betona: C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37.

Priprema za utovar betona

Utovar i prijevoz betona

Istovarivanje sirovine

Istovar sirovine za proizvodnju betona

Pogon za proizvodnju betona

Proizvodnju betona i dostava